Kontakt

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Gminy Turek

URZĄD GMINY

Centrum Informacji i Obsługi

 

FAX

(63) 279 – 40 – 60

 

(63) 279 – 40 – 66

Wójt Gminy

(63) 279 – 40 – 70

Przewodniczący Rady Gminy

(63) 279 – 40 – 81

 

Zastępca Wójta Gminy

(63) 279 – 40 – 71

Sekretarz Gminy

(63) 279 – 40 – 80

Skarbnik Gminy

(63) 279 – 40 – 90

Księgowość budżetowa

(63) 279 – 40 – 91

Kasa

(63) 279 – 40 – 92

Wymiar i księgowość podatkowa

(63) 279 – 40 – 93

Gospodarka przestrzenna

Mienie komunale i ochrona środowiska

(63) 279 – 40 – 72

Inwestycje i zamówienia publiczne

(63) 279 – 40 – 73


Infrastruktura techniczna

(63) 279 – 40 – 74

Ewidencja działalności gospodarczej

(63) 279 – 40 – 82

(63) 279 – 40 – 85

Ewidencja ludności

Dowody osobiste

(63) 279 – 40 – 82

(63) 279 – 40 – 85

Biuro Rady Gminy

Radca Prawny

(63) 279 – 40 – 81

Oświata, kultura i zdrowie

(63) 279 – 40 – 81

Gospodarka odpadami komunalnymi

(63) 279 – 40 – 83

Sprawy obrony cywilnej, wojskowe i przeciwpożarowe

(63) 279 – 40 - 64

Sekretariat

(63) 279 – 40 – 64

Świadczenia rodzinne

(63) 279 – 40 – 63

Kierownik GOPS

(63) 279 - 40 -  61  

GOPS

 

(63) 279 – 40 – 62