Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Tureckiego w 2021 roku

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawne i która złoży stosowne oświadczenie.

Od 1 stycznia 2021 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tureckiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr tel. 63 222 33 03 lub poprzez pocztę elektroniczną: npp@powiat.turek.pl.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Turek: Urząd Gminy Turek (sala nr 30)

Harmonogram: poniedziałek w godz. 8:00-12:00